Ελληνικό σχολείο για ενήλικες

Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου ξεκινάει το τμήμα Ελληνικών για τους ενήλικες στο Ελληνικό σχολείο. Τα μαθήματα θα ξεκινούν η ώρα 2:30 και αυτή την στιγμή υπάρχουν τέσσερις υποψήφιοι.