Ωρολόγιον Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

25 Δεκεμβρίου λειτουργία των Χριστουγέννων ώρα 9:30 – 12:30
1 Ιανουαρίου λειτουργία της Πρωτοχρονιάς ώρα 9:30 – 12:00
6 Ιανουαρίου λειτουργία των Θεοφανείων ώρα 9:30 – 12:30

Κάθε Κυριακή γίνετε θεία λειτουργία από τις 10:00 μέχρι τις 12:30 και τις μεγάλες εορτές από τις 9:00 έως 11:30.