Ωρολόγιον Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

  • Α’ Χαιρετισμοί Παρασκευή 15/03/2019 6.00μμ
  • Β’ Χαιρετισμοί Παρασκευή 22/03/2019 6.00μμ
  • Γ’ Χαιρετισμοί Παρασκευή 29/03/2019 6.00μμ
  • Ακάθιστος Ύμνος Παρασκευή 12/04/2019 6.00μμ

Κάθε Κυριακή γίνετε θεία λειτουργία από τις 10:00 μέχρι τις 12:30 και τις μεγάλες εορτές από τις 9:00 έως 11:30.