Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, και Επιτάφιος

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής στην περιοχή που ζούμε ας κάνουμε μια προσπάθεια και φέτος να συμμετάσχουμε ενεργά και αυτή την εβδομάδα και ειδικά θα ήταν ιδιαίτερη ευλογία αν μετείχαμε και στην Λειτουργία της Αναστάσεως το βράδυ.

Και φέτος ο τάφος του Κυρίου περιμένει την αγάπη μας για να στολιστεί λιτά και παράλληλα μεγαλόπρεπα όπως άλλωστε και η παρουσία του Κυρίου μας στη γη. Γι’ αυτό το λόγο δια τα άνθη του Επιταφίου όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέτει την αγάπη του στον κάτωθι λογαριασμό.

Αριθμός Τραπέζης

Greek Orthodox Community of Southampton St. Nicholas

Account Number: 00080101

Sort Code: 56-00-68